سومین جایزه «کاظمی پرایز» در دستان رابرت لنگر

«جایزه کاظمی» طی مراسمی روز شنبه 14 شهریورماه 1394 در پژوهشگاه رویان به پروفسور رابرت لنگر پراستنادترین دانشمند علم مهندسی اعطا شد. سومین جایزه کاظمی با حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، دکتر هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی و دکتر گورابی رئیس پژوهشگاه رویان به پروفسور رابرت لنگر اهدا شد.

لینک خبر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۱۴
goup