اساسنامه

جایزه کاظمی، یک جایزه بزرگ علمی است که در حوزه بیولوژی به صورت سالانه و با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به یک دانشمند برگزیده در مراسم جشنواره رویان اعطا می‌شود. این جایزه پس از درگذشت دکتر سعید کاظمی آشتیانی مؤسس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی و به‌منظور تکریم تلاش‌ها و زنده نگهداشتن یاد وی در میان دانشمندان ملی و بین‌المللی و به پیشنهاد رهبر معظم انقلاب شکل گرفت تا به‌طور سالانه به دانشمندی اعطا شود که پیشرفت قابل توجهی در زمینه علوم زیستی داشته است.

جایزه کاظمی : 

«جایزه کاظمی» متشکل از یک مدال برنز، یک دیپلم افتخار و یک جایزه نقدی برای کمک به فردی است که در علوم زیستی و ارتقاء سلامت سهم به‌سزایی داشته و حائز شرایط دریافت جایزه شناخته می‌شود.

اساسنامه :

اساسنامه «جایزه زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی» که بر اساس مصوبه جلسه ۴۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ شورای معین؛ در جلسه ۸۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

ماده ۱- تعریف جایزه
جایزه زنده‌یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی که در این اساسنامه به اختصار «جایزه» نامیده می‌شود، جایزه‌ای علمی و فناورانه در حوزه درمان ناباروری، سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
محوریت اصلی جایزه، شناسایی، معرفی و قدردانی از برترین دانشمندان و فناوران این حوزه در جهان با اولویت کشورهای منطقه، همسو و جهان اسلام است. این امر از طریق ارزیابی طرح‌های علمی و فناورانه و اعطای جایزه به دانشمندان و متخصصین برتر صورت می‌گیرد. عنوان انگلیسی جایزه Kazemi Prize است.

ماده ۲- دوره زمانی جایزه
دوره زمانی اعطای جایزه به صورت سالانه است و به یک نفر شخص حقیقی یا حقوقی، یا بیشتر با تصویب شورای سیاست گذاری، اعطا می‌شود.

ماده ۳- اهداف جایزه
الف- شناسایی، معرفی و تقدیر از دانشمندان و فناوران برتر در حوزه درمان ناباروری، سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی
ب- شناساندن توانمندی‌های علمی و فناورانه جمهوری اسلامی ایران در این حوزه‌ها
ج- زمینه‌سازی برای ایجاد ارتباط بین دانشمندان و فناوران این حوزه در جهان، با اولویت کشورهای منطقه، همسو و جهان اسلام
د- ایجاد رقابت بین دانشمندان و متخصصین این حوزه برای جهاد علمی و ارائه طرح‌های نوآورانه و مؤثر.

ماده ۴- ارکان جایزه
ارکان جایزه عبارتند از:

  • شورای سیاست‌گذاری
  • کمیته علمی اجرایی

ماده ۵- شورای سیاست‌گذاری جایزه
شورای سیاست‌گذاری جایزه، مسئولیت تصویب سیاست‌های اصلی جایزه را بر عهده دارد و اعضای آن عبارتند از:
۱- رئیس جهاد دانشگاهی (رئیس شورا)
۲- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور یا معاون ذی‌ربط
۳- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ذی‌ربط
۴- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ذی‌ربط
۵- دو نفر از اعضای حقیقی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.
۶- رئیس پژوهشگاه رویان (دبیر شورا)
* تبصره:  آئین‌نامه داخلی و ضوابط انتخاب برگزیدگان، به تصویب شورای سیاست‌گذاری می‌رسد.

ماده ۶- کمیته علمی  اجرایی
کمیته علمی – اجرایی مسئولیت پیشنهاد شاخص‌های ارزیابی طرح‌ها به شورای سیاست‌گذاری، ارزیابی طرح‌ها و اجرای فرآیند اعطای جایزه را بر عهده دارد. اعضای این کمیته عبارتند از:
۱- رئیس پژوهشگاه رویان (رئیس کمیته)
۲- معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان
۳- سه نفر عضو هیأت علمی پژوهشگاه رویان یا سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی به انتخاب شورای سیاست‌گذاری
* تبصره: ضوابط و نظام داوری بنا به پیشنهاد رئیس شورای سیاست‌گذاری و توسط شورای مذکور تصویب خواهد شد.

ماده ۷ نهادهای نامزدکننده
برای هر دوره؛ کمیته علمی – اجرایی از میان نامزدهای معرفی شده از سوی نهادهای حقوقی و حقیقی از بین دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی، فرهنگستان‌ها، نهادهای علمی و فناوری بین‌المللی و دانشمندان برجسته جهان با اولویت کشورهای منطقه، همسو و جهان اسلام، افرادی را منتخب و جهت تصمیم نهایی به شورای سیاست‌گذاری اعلام می‌دارد. شورای مذکور از بین افراد معرفی شده؛ فرد مورد نظر را انتخاب و اعلام می‌کند.

ماده ۸- دبیرخانه
دبیرخانه، وظیفه پیگیری تصمیمات و اجرای مصوبات شورای سیاست‌گذاری را بر عهده دارد.
تبصره ۱:  شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه رویان و تأیید رئیس شورای سیاست‌گذاری به تصویب شورای سیاست‌گذاری خواهد رسید.
تبصره ۲ دبیرخانه موظف است گزارش سالانه کلیه اقدامات و مصوبات مربوط به جایزه را به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه نماید.

ماده ۹- نوع و میزان جایزه
جایزه شامل: تندیس، لوح تقدیر و هدیه ویژه است که به فرد برگزیده تعلق می‌گیرد.
تبصره ۱:  میزان و نوع هدیه ویژه در هر دوره توسط شورای سیاست‌گذاری تعیین و اعلام می‌شود.
تبصره ۲ شورای سیاست‌گذاری می‌تواند از مشارکت و حمایت سایر نهادهای ایرانی و اسلامی استفاده نماید.
ماده ۱۰این اساسنامه در یک مقدمه، ۱۰ ماده و ۷ تبصره در جلسه ۸۸۶ مورخ ۲۴/۰۵/۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسید.

سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

goup