اساسنامه

«جایزه کاظمی» جایزه‌ای بین‌المللی است که به پیشنهاد آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی برای پاسداشت زحمات و احیاء خاطرات دکتر سعید کاظمی آشتیانی، بنیانگذار فقید پژوهشگاه رویان، پس از درگذشت ایشان طرح شد.
این جایزه شامل یک مدال، یک دیپلم افتخار و جایزه نقدی است که به صورت سالانه در مراسم جشنواره بین‌المللی رویان اعطا می‌شود.

دستورالعمل جایزه کاظمی
یک. «جایزه کاظمی» متشکل از یک مدال برنز، یک دیپلم افتخار و یک جایزه نقدی برای کمک به فردی است که در علوم زیستی و ارتقاء سلامت سهم به‌سزایی داشته و حائز شرایط دریافت جایزه شناخته می‌شود.
دو. این جایزه با هدف تشویق برای پیشرفت بیشتر آثار برجسته در علوم زیستی و همچنین قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه دانشمندانی در نظر گرفته شده‌است که زندگی خود را وقف پیشرفت در زندگی بشر و تسکین آلام مردم کرده‌اند.
سه. تمامی مجامع علمی ملی و بین‌المللی و برندگان پیشین جایزه می‌توانند نامزد پیشنهادی خود را که واجد شرایط دریافت جایزه است به صورت کتبی به دبیرخانه معرفی کنند. سپس، کمیته علمی جشنواره و هیئت داوران بین‌المللی  پس از ارزیابی‌های لازم برنده جایزه را تعیین می‌کند.
چهار. در صورت لزوم، یکی از اعضاء کمیته به نمایندگی از سایرین، این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که کار انجام شده توسط نامزدها را جهت ارزیابی مستندات بررسی کند.
پنج. کارکنان فعلی و پیشین سازمان جهانی بهداشت و اعضاء فعلی کمیته علمی جایزه واجد شرایط دریافت جایزه نیستند.
شش. در صورتی که بیش از یک نامزد توسط هیئت مدیره جایزه واجد شرایط تشخیص داده و برای دریافت جایزه انتخاب شوند، مبلغ جایزه به‌طور متناسب بین آنها تقسیم خواهد شد.
هفت. این دستورالعمل‌ها در صورت نیاز به صورت دوره‌ای بررسی و به‌روز خواهند شد.

اساسنامه 
ماده ۱. تاسیس
جایزه‌ای با عنوان «جایزه کاظمی» در نظر گرفته می‌شود که براساس مقررات زیر اداره می‌شود.

ماده ۲. مؤسس
این جایزه به پیشنهاد آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و با اعتبارات پژوهشگاه رویان به وجود آمده است.

ماده ۳.جایزه
• هدف از اعطاء این جایزه قدردانی از دانشمند یا دانشمندانی است که در ارتقاء سلامت و تحقیقات علوم زیستی به ویژه در زیست‌شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی سهم برجسته‌ای داشته‌اند. معیارهای خاصی که باید در ارزیابی کار علمی انجام شده توسط نامزدهای دریافت جایزه اعمال شود، توسط کمیته علمی جایزه تعیین می‌شود.
• این جایزه در مراسم پایانی جشنواره بین‌المللی رویان اعطا می‌شود.
• جایزه شامل یک مدال برنز، یک دیپلم افتخار و یک جایزه نقدی خواهد بود.
• میزان جایزه نقدی توسط هیئت مدیره، بر اساس تغییرات سرمایه پژوهشگاه، تغییرات در نرخ‌ها و سایر عوامل مرتبط، تعیین و تعدیل می‌شود.
• اگر جایزه به بیش از یک دانشمند اعطا شود، مبلغ جایزه باید به طور متناسب بین آنها تقسیم شود.

ماده ۴. پیشنهاد و انتخاب نامزدها
مجامع علمی ملی و بین‌المللی و برندگان پیشین جایزه می‌توانند نامزد پیشنهادی خود را که واجد شرایط دریافت جایزه است به صورت کتبی به دبیرخانه معرفی کنند. کارکنان فعلی و پیشین سازمان جهانی بهداشت و اعضاء فعلی کمیته علمی جایزه واجد شرایط دریافت جایزه نیستند.

ماده ۵. هیئت مدیره جایزه
• هیئت مدیره جایزه کاظمی از اعضاء شورای علمی پژوهشگاه رویان (رئیس پژوهشگاه رویان، معاونان رئیس، مدیران پژوهشکده‌های پزشکی تولیدمثل، بیوتکنولوژی، سلول‌های بنیادی رویان، همچنین مدیران یکی از زیرگروه‌های علمی آنها و نیز سه دانشمند از سایر دانشگاه‌ها یا پژوهشگاه‌ها در کنار مدیرکل یا نماینده سازمان بهداشت جهانی به عنوان مدیر این گروه تشکیل می‌شود.
• حضور دو سوم اعضاء هیئت مدیره جایزه برای تصمیم گیری نهایی الزامی است. این هیئت با اکثریت اعضاء خود تصمیم‌گیری می‌کند.

ماده ۶. مدیر
این جایزه توسط مدیر آن، یعنی مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، که به‌عنوان دبیر هیئت مدیره جایزه در نظر گرفته می‌شود، اداره می‌شود.
رئیس هیئت مدیره در موارد زیر مسئول خواهد بود:
برای اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط هیئت مدیره جایزه در محدوده اختیارات آن به شرحی که در این اساسنامه تعریف شده است. و برای نظارت بر اساسنامه حاضر و به طور کلی برای اداره جایزه کاظمی بر اساس این اساسنامه.

ماده ۷. پاسخگویی
در صورت لزوم، سالانه گزارش‌های مربوط به کارهای علمی انجام‌شده توسط دریافت‌کنندگان جایزه، به مدیر هیئت مدیره جایزه ارائه می‌شود تا وی بتواند در حضور سازمان جهانی بهداشت برای فرایندهای انجام‌شده به موجب این اساسنامه پاسخگو باشد.

ماده ۸. بازنگری اساسنامه
ممکن است پژوهشگاه تصمیم به تجدید نظر در اساسنامه حاضر بگیرد. با این حال، هر گونه پیشنهادی معتبر نخواهد بود مگر اینکه با اکثریت مطلق هیئت مدیره اتخاذ شود. هرگونه تجدید نظر باید برای اطلاع به مجمع بهداشت بعدی ارسال شود.
 

goup