پنجمین دوره جایزه کاظمی


جایزه کاظمی در سال ۱۳۹۷ به پروفسور میشل د.لوکا اهدا شد.
پروفسور میشل د.لوکا پروفسور کامل بیوشیمی، دانشگاه مودنا و رجیو امیلیا، و مدیر مرکز پزشکی بازساختی همان دانشگاه است. همچنین او مدیر علمی درمان‌های پیشرفته هولوستم S. r. l است.
پروفسور دلوکا مدیر علمی بنیاد بانک چشم ونتو (۲۰۰۲-۲۰۰۷)، مدیر آزمایشگاه مهندسی بافت در موسسه درموپاتیک دلیمکولاتا در رم (۱۹۹۶-۲۰۰۲) و استاد کمکی زیست‌شناسی سلولی دانشکده پزشکی، دانشگاه تور وژاتا در رم (۱۹۹۸-۲۰۰۰)، معاون آزمایشگاه تمایز سلولی در موسسه ملی تحقیقات سرطان در جنوا (۱۹۹۲-۱۹۹۵)، مدیر گروه در همان موسسه (۱۹۸۶-۱۹۹۲)، دانشمند مدعو در گروه زیست‌شناسی سلولی دانشکده پزشکی هاروارد در بوستون (۱۹۸۵)، عضو فوگارتی در مؤسسه ملی آرتریت، دیابت، بیماری‌های گوارشی و کلیوی (NIADDK)، مؤسسه ملی بهداشت (NIH) و بتسدا (۱۹۸۲-۱۹۸۵) بوده است. او در سال ۱۹۸۰ فارغ‌التحصیل پزشکی شد و در سال ۱۹۸۴ تخصص غدد درون‌ریز را کسب کرد. او عضو موسس انجمن بین‌المللی سطح چشم، عضو انجمن‌های علمی متعدد و عضو کمیته‌های ملی و بین‌المللی گوناگون است. وی نویسنده بیش از ۱۱۰ مقاله علمی در مجلات معتبر بین‌المللی و ثیت کننده چهار اختراع بین‌المللی است. او در بیش از ۱۲۰ نشست و سمپوزیوم بین‌المللی به عنوان سخنران دعوت شده است. او در حال حاضر در چندین کارآزمایی بالینی ترکیبی سلول‌های بنیادی و ژن‌درمانی با واسطه سلول‌های بنیادی اپیدرمی برای بیماری‌های پوستی ژنتیکی به‌عنوان اپیدرمولوزیس بلوزا (EB) همکاری می‌کند. در طول این مطالعات، پروفسور د.لوکا وگرازیلا پلگیرینی موفق به گزارش بازسازی نجات بخش اپیدرم انسانی یک بیمار EB ‌پیوندی با استفاده از سلول‌های بنیادی اپیدرمی تراریخته شدند. او در ۱۷ می‌۱۹۵۶ در ساوونای ایتالیا به دنیا آمد.
goup